Profiel

Wening Consultancy is 15 mei 2007 als eenmanszaak opgericht door Ferry Wening. Hij heeft de voorafgaande 10 jaren als medewerker van de firma Mediaan ruime kennis en ervaring opgedaan in diverse (ICT)projecten, met name op het vlak van bedrijfs-, proces- en informatieanalyse.

Door de combinatie van enerzijds zijn technisch bedrijfskundige opleiding en anderzijds zijn veelzijdige praktijkervaring, is hij bij uitstek in staat gebleken de vertaling te maken tussen de business en de ICT, alsmede de wederzijdse afhankelijkheden en invloeden in kaart te brengen.

Door zijn ruime projectervaring opgedaan in uiteenlopende branches en sectoren, heeft hij het vermogen aangeleerd zich snel aan te passen aan de verschillende ritmes en culturen die heersen binnen de diverse bedrijven. Daarnaast is hij bij uitstek in staat gebleken de 'best practices' die hij elders heeft opgedaan, tevens succesvol in praktijk te brengen bij volgende opdrachten.